Make your own free website on Tripod.com


ΝΑΙ

Με την επιλογή των καλυτέρων

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

 

ΑΠΟ τα παλιά χρόνια, στις σοβαρές ποινικές υποθέσεις οι λαϊκοί δικαστές (ένορκοι) είχαν τον πρώτο λόγο. Η γνώμη τους θεωρήθηκε ότι ξέφευγε από τις αυστηρές νομικές φόρμες των (επαγγελματιών) τακτικών δικαστών και ότι μετάγγιζε στην αίθουσα του δικαστηρίου και στις δικαστικές αποφάσεις μιαν αίσθηση αμεσότητας, δημοκρατίας και ανθρωπιάς. Βέβαια, με τον καιρό οι αντιλήψεις μεταβλήθηκαν και η εμπιστοσύνη του κόσμου για την ευθυκρισία (και) των τακτικών δικαστών εδραιώθηκε. Σε πολλές μάλιστα νομοθεσίες, όπως στην ελληνική, λαϊκοί και τακτικοί δικαστές μπόρεσαν επί δεκαετίες να συνυπάρξουν αρμονικά και να συνεκδικάσουν δύσκολες ποινικές υποθέσεις. Όμως η επιτυχία αυτή των ενόρκων στο έργο τους φάνηκε να εξαρτάται από μια βασική προϋπόθεση: ότι δηλαδή οι ένορκοι επιλέγονται ανάμεσα σε ανθρώπους μορφωμένους, αδέκαστους και πρόθυμους να εκτελέσουν αυτό το βαρύ (και άμισθο) καθήκον. Χρέος της Πολιτείας είναι λοιπόν, όπως πιστεύω, όχι μόνο να ενισχύσει τον θεσμό των ενόρκων, αλλά και να τον αναβαθμίσει, με την επιλογή των καλύτερων πολιτών της για ένα τέτοιο έργο. Αλλιώς φοβάμαι ότι ο θεσμός θα αποδειχθεί κατώτερος των περιστάσεων.


Ο Νέστωρ Ε. Κουράκης είναι καθηγητής Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής Αθηνών.

 

ΤΑ ΝΕΑ , 09-04-1998 , Σελ.: N21

Κωδικός άρθρου: A16109N211

ID:122622

 Τα μεικτά ποινικά δικαστήρια“Η αύξηση της εγκληματικότητας, με τη σύγχρονη πλέον μορφή του οργανωμένου εγκλήματος, η πολυπλοκότητα των τρόπων δράσης και η ευρηματικότητα των εγκληματιών έχουν καταστήσει πλέον την εκδίκαση των διαφόρων αξιοποίνων πράξεων πιο πολύπλοκη.

Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και κυρίως ιδιαίτερη πείρα εκ μέρους των δικαστών, όταν κρίνουν υποθέσεις αυτού του είδους. Αυτό είναι εμφανέστερο, όταν τα δικαστήρια καλούνται να αποφανθούν για υποθέσεις π.χ. "ξεπλύματος χρήματος" ή τρομοκρατίας και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι με τον πρόσφατο Νόμο 2928/2001 υπήχθησαν στα Τριμελή Εφετεία Κακουργημάτων (και όχι στα ΜΟΔ) οι αξιόποινες πράξεις που τελούνται από εγκληματική οργάνωση, μεταξύ των οποίων είναι και η ανθρωποκτονία από πρόθεση, ναρκωτικά, παραβάσεις περί τις εκρηκτικές ύλες κ.λπ. Είναι γεγονός ότι ο θεσμός των μεικτών ορκωτών δικαστηρίων έχει τύχει κριτικών και σχολίων, άλλοτε ευμενών και άλλοτε δυσμενών, όπως λόγου χάρη ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να απονέμεται από επαγγελματίες δικαστές, ότι οι ένορκοι επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, ότι δυσανασχετούν όταν καλούνται να καταλάβουν την δικαστική έδρα επειδή αποσπώνται από τις συνήθεις επαγγελματικές και άλλες ασχολίες τους, πολλές φορές για μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι ο αριθμός τους θα πρέπει να είναι μικρότερος εκείνου των τακτικών δικαστών και άλλα. Ανεξάρτητα από τη βασιμότητα και ορθότητα των κριτικών αυτών, προσωπικά πιστεύω ότι το όλο πλέγμα των ποινικών και δικονομικών κανόνων που αφορούν τη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των μεικτών ποινικών δικαστηρίων θα πρέπει να τύχει, μέσα στα συνταγματικά πλαίσια, μιας γενναίας και τολμηρής αναθεώρησης και προσαρμογής στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής και μιας αποτελεσματικότερης πάταξης των άκρως απειλητικών νέων μορφών εγκληματικής δράσης”.


* Αυτό είναι το ακριβές κείμενο του αντεισαγγελέα Εφετών κ. Σταύρου Μαντακιοζίδη, που αφορά το θέμα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Λόγω χώρου, το κείμενο που δημοσιεύθηκε στον “Ταχυδρόμο”, στις 12 Ιανουαρίου, δεν ήταν ολόκληρο.ΤΑ ΝΕΑ , 19-01-2002 , Σελ.: N68

Κωδικός άρθρου: A17246N683

ID:303058