13/12/04 09:59

   Πρώτη στη διαφθορά

   Τελευταία στην ταχύτητα απονομής δικαισύνης η Ελλάδα

  

                                                                 

   ΑΠΕ

                                                                         

   Ο πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Σωτήρης Μπάγιας

   Αθήνα

                                                                        

   Τελευταία στην ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, μεταξύ των χωρών-μελών

   της ΕΕ είναι η Ελλάδα. Ωστόσο, κατέχει την πρώτη θέση στην ανάπτυξη

   φαινομένων διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση, ενώ παρουσιάζει

   τριτοκοσμική εικόνα όσον αφορά στη στέγαση των δικαστηρίων.

  

   Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας, τα στοιχεία αυτά

   παρουσιάστηκαν κατά την ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης

   Εισαγγελέων.

  

   Όπως υποστήριξε ο πρόεδρος της Ένωσης Σωτήρης Μπάγιας, η λύση στο

   πρόβλημα της καθυστέρησης απονομής δικαιοσύνης περνά μέσα από το

   τρίπτυχο «λιγότερα ποινικά αδικήματα, λιγότερη προδικασία,

   περισσότερες δαπάνες για τη Δικαιοσύνη».

  

   Ειδικότερα, ο κ. Μπάγιας ζήτησε την ανέγερση νέων δικαστικών κτιρίων,

   τον εξοπλισμό των εισαγγελιών με σύγχρονα μέσα, την αύξηση των θέσεων

   των εισαγγελέων, την ίδρυση δικαστικής αστυνομίας, την καθιέρωση

   εθελουσίας εξόδου για τους δικαστές που είτε είναι άρρωστοι είτε

   ανεπαρκείς και τη θέσπιση μισθολογίου με την ενσωμάτωση των

   επιδομάτων.

  

   Αναφερόμενος στα κρούσματα διαφθοράς, ο κ. Μπάγιας πρότεινε τη δήμευση

   έπειτα από δικαστική απόφαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, του

   οποίου η απόκτηση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από νόμιμους πόρους και

   έσοδα.

  

   Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Λινός, από την πλευρά του,

   κάλεσε τους εισαγγελείς να διώκουν όποιον παρανομεί, ανεξαρτήτως της

   θέσης του, να ανθίστανται στις πιέσεις κοινωνικών παραγόντων και των

   ΜΜΕ και να αυτοκαθαίρουν το χώρο από τους «εκδήλως ανεπαρκείς

   εισαγγελείς ή τους αθεράπευτα αμελείς».

  

   news.in.gr