Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απονομής "δικαιοσύνης"

Η ιστορία ξεκινάει όταν ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας [ΕΤ] εμφανίζει με τον καιρό γεροντική άνοια (σύνδρομο Alzheimer). Όταν η οικογένειά του (παιδιά, αδέλφια) αντιλαμβάνεται αυτό, για την προστασία της περιουσίας του, ζητούν, όπως η νομοθεσία ορίζει, να τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Η αίτηση γίνεται από το μεγαλύτερο παιδί του πάσχοντος [ΚΤ], που προτείνει (μετά από συνεννόηση και με τα άλλα μέλη της οικογένειας) τον ορισμό του ίδιου ως δικαστικού συμπαραστάτη και μέλη του εποπτικού συμβουλίου άλλα μέλη της οικογένειας. Για προληπτικούς μάλιστα λόγους, με βάση τα ιατρικά πιστοποιητικά, εκδίδεται και προσωρινή διαταγή και δεσμεύονται προσωρινά, μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης τα περιουσιακά στοιχεία του πάσχοντος [ΕΤ] στις τράπεζες και αλλού.

Στη συζήτηση αυτής της αίτησης στο δικαστήριο εμφανίζεται ένας δικηγόρος [ΓΔΒ] δήθεν ως εκπρόσωπος του πάσχοντος (ο οποίος φυσικά δεν μπορεί λόγω της ασθένειάς του να αντιληφθεί τίποτε - δήλωσε μάλιστα όταν τον πήγαν στο δικαστήριο οτι έχει καλές σχέσεις με το παιδί του που τυπικά ζήτησε τη δικαστική του συμπαράσταση) και επιτίθεται με βαρείς χαρακτηρισμούς στον γιο [ΚΤ] του πάσχοντος που προσπάθησε να προστατεύσει τον πατέρα του (μεταξύ άλλων του αποδίδει πρόθεση να σφετεριστεί την περιουσία του αδελφού του [ΓΤ]) και υποστηρίζει οτι ο (υποτιθέμενος) πελάτης του [ΕΤ] δεν έχει πρόβλημα πνευματικής διαύγειας. Ζητάει επίσημη πραγματογνωμοσύνη (η οποία γίνεται δεκτή από την πλευρά της οικογένειας του πάσχοντος) και (διαβλέποντας οτι οι ισχυρισμοί του σχετικά με την πνευματική υγεία του "πελάτη" του δεν θα γίνουν δεκτοί μετά από την εμφάνισή του στο δικαστήριο) προτείνει ως δικαστικό συμπαραστάτη (πάντα για λογαριασμό του πάσχοντα πελάτη του που δεν μπορεί να αντιληφθεί τίποτε!) έναν εξ αγχιστείας συγγενή [ΜΚ] του που ήταν πιό ηλικιωμένος από τον συμπαραστατέο (83 ετών), ήταν γνωστό οτι ήταν άρρωστος, και απεβίωσε πράγματι μετά από 3 μήνες! Η απόφαση του δικαστηρίου αναβάλλει την οριστική απόφασή του ώστε να πραγματοποιηθεί και επίσημη πραγματογνωμοσύνη και διατηρεί τον γιο του πάσχοντος ως (προσωρινό) δικαστικό συμπαραστάτη.

Μετά και από την επίσημη πραγματογνωμοσύνη και παρέμβαση και του άλλου γιου του πάσχοντος [ΓΤ] υπέρ του αδελφού του [ΚΤ], ο άνθρωπος τίθεται πράγματι σε δικαστική συμπαράσταση. Ο δικηγόρος [ΓΔΒ] δεν εμφανίζεται στη δεύτερη αυτή συζήτηση στο δικαστήριο, δεδομένου μάλιστα οτι είχε ήδη πεθάνει ο άνθρωπος που είχε προτείνει ως δικαστικό συμπαραστάτη [ΜΚ] (και ο οποίος πιθανότατα δεν είχε ιδέα για τις ενέργειες του δικηγόρου [ΓΔΒ]).

Στο μεταξύ, οι υποψίες της οικογένειας επιβεβαιώνονται πράγματι, γιατί όταν ο δικαστικός συμπαραστάτης [ΚΤ] μετά από το διορισμό του μπορεί να έχει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του πάσχοντα πατέρα του [ΕΤ] ανακαλύπτει οτι αυτοί έχουν αποκτήσει, λίγους μήνες πριν ο τελευταίος τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, και συνδικαιούχο [ΣΜ], ο οποίος έχει αρχίσει ήδη να τους εκταμιεύει! Όσο για το τμήμα των καταθέσεων που δεν πρόλαβε να εκταμιευτεί ακόμα, και η τράπεζα αρνείται να εκταμιεύσει στο "συνδικαιούχο", γιατί έχει δεσμευτεί μετά από ενέργειες του γιού του και ήδη και δικαστικού του συμπαραστάτη [ΚΤ], ο "συνδικαιούχος" [ΣΜ] πραγματοποιεί εξώδική διαμαρτυρία προς την τράπεζα και στη συνέχεια και αγωγή, μέσω δικηγόρου φυσικά, και ζητάει την εκταμίευσή τους. Μέσω ποιού δικηγόρου όμως; Ναι, σωστά μαντέψατε, του ίδιου δικηγόρου [ΓΔΒ] που εμφανίστηκε ως δικηγόρος του πάσχοντος και κατηγορούσε τον γιο του οτι προσπαθεί να αρπάξει την περιουσία του πατέρα του και να αδικήσει τον αδελφό του!

Έτσι ο δικηγόρος αυτός [ΓΔΒ] όχι μόνο έχει εξαπατήσει το δικαστήριο (παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως πληρεξούσιο κάποιου ανθρώπου που δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι γινόταν), όχι μόνο έχει συκοφαντήσει και δυσφημίσει τον γιο [ΚΤ] του "πελάτη" του [ΕΤ], αλλά έχει υποπέσει (μεταξύ άλλων) και στο αδίκημα της απιστίας δικηγόρου (άρθρο 233 ποιν.κωδ.). Πράγματι όχι μόνο προσπάθησε να εμποδίσει την οικογένεια του ανθρώπου να προστατεύσει την περιουσία του, προτείνοντας ως δικαστικό συμπαραστάτη του έναν ακατάλληλο λόγω ηλικίας και υγείας άνθρωπο (αντί για τα ίδια τα παιδιά του!), αλλά έχει ενεργήσει ως δικηγόρος δύο ανθρώπων που είχαν αντίθετα συμφέροντα (και ήταν ήδη αντίδικοι μετά από τις ενέργειες της οικογένειας του πάσχοντος), δηλαδή του "συνδικαιούχου" [ΣΜ] και του πραγματικού δικαιούχου [ΕΤ] και συμπαραστατούμενο από τους γιους του και την οικογένειά του. ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ;

Μάλιστα ο δικηγόρος αυτός [ΓΔΒ], προφανώς όντας βέβαιος για την ατιμωρησία του και τις προσβάσεις που θα μπορούσε να έχει στο διεφθαρμένο και διαπλεκόμενο δικαστικό σύστημα του ελληνικού κράτους, δεν δίστασε μετά από την έκδοση της οριστικής απόφασης του πρωτοδικείου να ασκήσει (πάντα για λογαριασμό του ανθρώπου που πάσχει από σύνδρομο Alzheimer) και έφεση! Χωρίς να προτείνει κάποιο συγκεκριμένο άτομο ως δικαστικό συμπαραστάτη (αφού είχε πεθάνει αυτός που είχε προτείνει στο πρωτοδικείο [ΜΚ]), επαναλαμβάνοντας κατά τα άλλα τους ίδιους συκοφαντικούς ισχυρισμούς, με σκοπό να δυσχεράνει την προστασία της περιουσίας του ανθρώπου που υποτίθεται εκπροσωπούσε! Φυσικά και πάλι δεν εμφανίστηκε στο εφετείο για να υποστηρίξει την έφεσή του, αφού δεν είχε τίποτε να προτείνει ή να στηρίζει τους ισχυρισμούς του. Έτσι υπέπεσε και για δεύτερη φορά (εκτός των άλλων) στο αδίκημα της απιστίας δικηγόρου.

Τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στη συνέχεια πείθουν οτι ο δικηγόρος αυτός πρέπει να είναι και ο εγκέφαλος της επιχείρησης σφετερισμού της περιουσίας του πάσχοντος. Πράγματι, εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε οτι ο ίδιος δικηγόρος [ΓΔΒ], την εποχή που η οικογένεια του πάσχοντος ζητούσε τη δικαστική του συμπαράσταση, μαζί με τον "συνδικαιούχο" [ΣΜ] έπαιρναν τον πάσχοντα [ΕΤ] (που δεν είχε πλέον την ικανότητα του λογικού λόγω της ασθένειας του) και τον πήγαιναν στις τράπεζες για να πραγματοποιεί τραπεζικές συναλλαγές που απέβλεπαν σε βλάβη της περιουσίας του. Είναι δηλαδή συνένοχος και απάτης εις βάρος του "πελάτη" του, που του παρίσταναν οτι κάνει επωφελή γιά τον εαυτό του πράξεις όταν έβαζε συνδικαιούχους, και των τραπεζικών υπαλλήλων, στους οποίους παρίσταναν οτι ο άνθρωπος είναι ικανός για δικαιοπραξία. Ακόμα ο δικηγόρος αυτός [ΓΔΒ] παίζει το ρόλο του βασικού μάρτυρα στη διεκδίκηση του "συνδικαιούχου" [ΣΜ] των καταθέσεων του εξαπατηθέντος που δεν πρόλαβαν να εκταμιεύσουν!

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ, ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΘΩΩΝΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΟΥΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΥΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ "ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ".

Ιδού πώς!


previousΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

top

ΕΠΟΜΕΝΟnext